ไข่ไก่เกษตรอินทรีย์
สด ใหม่ อร่อย ปลอดภัยต่อสุขภาพ

 

 


ไข่ไก่ออแกนิคคือไข่ไก่ ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง เป็นอาหารที่มีประโยชน์ต่อสุขภาพชนิดหนึ่ง
ขั้นตอนการเลี้ยงก่อนจะมาเป็นไข่ไก่ให้เรารับประทานนั้นต้องมีมาตรฐานดังนี้
ที่อยู่อาศัย
การเลี้ยงไก่ไข่แบบออแกนิคนั้น จะเป็นการเลี้ยงแบบใช้พื้นที่เปิด โดยไม่ขังไก่ไว้ในกรงตลอดทั้งวัน
แม่ไก่ในฟาร์มของเรา สามารถเดินออกกำลังกายในพื้นที่เลี้ยงเพื่อคุ้ยเขี่ยแมลง และเศษพืชผักตามพื้นดิน ทำให้ไก่ไม่เกิดสภาวะเครียด ผ่อนคลายและอารมณ์ดี ซึ่งต่างจากการเลี้ยงไก่ไข่ในแบบฟาร์มทั่วไป ที่จะขังไก่ไว้ในกรงตลอดทั้งวัน ไก่จึงไม่ได้ออกกำลังกายและอยู่ในสภาวะเครียด ความเครียดเหล่านั้นจึงส่งผ่าน ไปยังไข่ไก่ที่ถูกฝักออกมา

อาหารที่ใช้เลี้ยง
อาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่ของเรานั้น เป็นอาหารทีถูกผลิตขึ้นตามมาตรฐานของเกษตรอินทรีย์ หรือวัตถุดิบที่ได้จากธรรมชาติเช่นพืชผักต่างๆ ซึ่งมาจากพื้นที่ที่ไม่เคยใช้ทํา การเกษตรหรือไม่เคยใช้สารเคมี อาหารสัตว์ที่ใช้จะไม่มีการผสม สารเร่งการเจริญเติบโตหรือเพิ่มผลผลิต หรือสารอื่นใดในอาหารสัตว์ โดยเด็ดขาด การรักษาโรค หากแม่ไก่ของเราเจ็บป่วย จะไม่มีการนำยาปฏิชีวนะมาใช้ภายในฟาร์มเด็ดขาด โดยส่วนใหญ่จะเลือกใช้พืชสมุนไพร และแร่ธาตุธรรมชาติ

ประโยชน์ของไข่ไก่ออแกนิค
* ปลอดภัยต่อสุขภาพ เนื่องจากอาหารที่ใช้เลี้ยงแม่ไก่นั้นเป็น อาหารอินทรีย์และพืชผักตามธรรมชาติ ปราศจากสารเร่ง ฮอร์โมนเพิ่มผลผลิต สาร Antibiotic และสารเคมีอื่นๆ ที่ถูกนำมาใช้ในฟาร์มเลี้ยงไก่ไข่ทั่วๆไป ซึ่งสารเคมีต่างเหล่านั้น เป็นสาเหตุของ โรคมะเร็ง อาการแพ้ทางผิวหนัง การปรับสมดุลทางอารมณ์ที่ผิดปกติ

* สารอาหารที่ได้รับ ที่มากกว่าไข่ไก่ทั่วไป ได้แก่
่ 1. มีปริมาณ Omega-3 ที่มากกว่าไข่ไก่ทั่วไป ซึ่งเกิดจากการที่แม่ไก่ได้คุ้ยเขี่ย หาแมลงตามพื้นดิน โดย Omega-3 จะช่วยในการพัฒนาการเติบโตและบำรุงสมอง ลดอัตราการเกิดมะเร็ง และโรคเกี่ยวกับหัวใจ
2. มีปริมาณ Cholesterol น้อยกว่าไข่ไก่ทั่วไป 30%
3. มีปริมาณไขมันอิ่มตัวที่น้อยว่าไข่ไก่ทั่วไป 20%
4. มีวิตามิน A และ E มากกว่าไข่ไก่ทั่วไป 40%
5. มีปริมาณ Beta carotene ที่มากกว่าไข่ไก่ทั่วไปถึง 7 เท่า
6. มีปริมาณวิตามิน D ที่มากกว่า ไข่ไก่ทั่วไปถึง 6 เท่าซึ่งเกิดจากการเลี้ยงแม่ไก่ ให้ได้รับแสงแดดที่เพียงพอ
7. มีปริมาณวิตามิน C ที่มากกว่า ไข่ไก่ทั่วไปซึ่งเกิดจากการที่แม่ไก่ ได้กินหญ้าและพืชตามธรรมชาติ
8. รสชาดอร่อยกว่า และมีกลิ่นคาวน้อยกว่า